top of page

Prosjektets målgruppe

I sammenheng med den pågående debatten har vi blitt spurt om hvilke diagnosekriterier vi forholder oss til i Tjensten og MEg". Vi vil presisere to ting i den forbindelsen:

1. Forskningsrådet skriver i utlysningen til finansieringen av prosjektet at "Følgende krav og føringer gjelder for prosjekter det søkes støtte til: Canada-kriteriene skal brukes (eventuelt Jason's kriterier for barn og unge). For å få mer kunnskap om variasjonen i pasientpopulasjonen som har fått diagnosen CFS/ME, kan andre kriterier brukes i tillegg. Bruk av tilleggskriterier må begrunnes." Vi forholder oss til dette.

2. Tjenesten og MEg er et samfunnsfaglig, ikke et medisinsk prosjekt. Vi skal se på hvordan ME-syke og pårørende har det, og hvordan de opplever møtet med de offentlige tjenestene. Prosjektet har tre arbeidspakker. I den første arbeidspakken forholder vi oss til eksisterende registerdata, og da er vi bundet til å ta utgangspunkt i de diagnosekodene som er registrert der. I den andre arbeidspakken, som er kvalitativ, er målet å lage et sammensatt utvalg, der folk med ulik sykdomsgrad, varighet og sykdomsutvikling vil være representert. I den tredje arbeidspakken, som er en survey i en bredere gruppe av folk med utmattelsessymptomer, bruker vi Jason's De Paul Symptoms Questionnaire, og analyserer svarene med utgangspunkt i de algoritmene som er laget for Canadakriteriene.

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
bottom of page