top of page

Spørreundersøkelse om erfaringer med offentlige tjenester blant ME-syke og andre med utmattelseslide

Hva handler undersøkelsen om?

Fokus i undersøkelsen er erfaringer med offentlige velferds-, helse- og utdanningstjenester. Undersøkelsen kan tematisk deles i tre deler. Hoveddelen handler om den sykes og de pårørendes erfaringer med helse-, velferds- og utdanningstjenestene, og der spør vi også etter erfaringer med ulike alternative behandlingsmetoder. Den andre store delen består av spørsmål fra DePaul Symptoms Questionnaire, DSQ, og SF-36. I tillegg spør vi om hvem og hvor den syke er, og vedkommende forhold til økonomi, arbeidsliv og studier.

Hvordan kan man delta?

Rekrutteringsmetoden som benyttes heter Respondent-Driven Sampling (RDS). Det innebærer at bare de som får en egen invitasjon til å delta fra en bekjent kan svare på undersøkelsen.

Mer informasjon og svar på mange spørsmål om undersøkelsen finnes på Fafos nettsider og Facebooksiden til prosjektet.

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
bottom of page