Spørreundersøkelse om erfaringer med offentlige tjenester blant ME-syke og andre med utmattelseslide

Hva handler undersøkelsen om?

Fokus i undersøkelsen er erfaringer med offentlige velferds-, helse- og utdanningstjenester. Undersøkelsen kan tematisk deles i tre deler. Hoveddelen handler om den sykes og de pårørendes erfaringer med helse-, velferds- og utdanningstjenestene, og der spør vi også etter erfaringer med ulike alternative behandlingsmetoder. Den andre store delen består av spørsmål fra DePaul Symptoms Questionnaire, DSQ, og SF-36. I tillegg spør vi om hvem og hvor den syke er, og vedkommende forhold til økonomi, arbeidsliv og studier.

Hvordan kan man delta?

Rekrutteringsmetoden som benyttes heter Respondent-Driven Sampling (RDS). Det innebærer at bare de som får en egen invitasjon til å delta fra en bekjent kan svare på undersøkelsen.

Mer informasjon og svar på mange spørsmål om undersøkelsen finnes på Fafos nettsider og Facebooksiden til prosjektet.

Utvalgte innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square